23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Hypoteční slovníček A-D

A

Anuitní splátka

Měsíční splátka hypotečního úvěru (hyposplátka), která se skládá ze splátky jistiny a úroků. Její výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění. Výši měsíční splátky podle výše hypotéky si můžete spočítat zde.

Asociace hypotečních makléřů (AHM)

Profesní sdružení renomovaných hypotečních makléřů. Posláním asociace je standardizace služeb hypotečních makléřů, zvyšování profesionální úrovně členů, zvláštní důraz je pak kladen na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže hypotečních makléřů.

B

Bonita

Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy. Tuto schopnost banky posuzují na základě příjmů a výdajů daného klienta. Každá banka k posuzování bonity přistupuje rozdílně. Orientační výpočet Vaší bonity si můžete provést zde.

Budoucí kupní smlouva (často také „SOSBK“)

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují uzavřít za určitých podmínek smlouvu kupní. Ve splátkovém kalendáři je podepsání této smlouvy často jedním z mezníků, kdy se prodávajícímu vyplácí část kupní ceny (např. 15%). Pokud je budoucí kupní smlouva podepsána, lze vynutit následné uzavření kupní smlouvy i soudně. Budoucí kupní smlouva bývá často označována jako „SOSBK“ – Smlouva o smlouvě budoucí kupní.

C

Cena hypotečního úvěru

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené prostředky za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje v sobě zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí (poplatek za zpracování úvěru, poplatek za vedení účtu, platby za potřebná pojištění atd.). Cenu Vaší hypotéky si můžete spočítat zde.

Čerpání úvěru

Použití peněžních prostředků z úvěru ke sjednanému účelu po splnění podmínek úvěrové smlouvy na základě žádosti klienta; úvěr může být čerpán jednorázově (např. koupě) nebo postupně (např. výstavba).

Česká národní banka (ČNB)

ČNB je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. V oblasti měnové politiky je její úlohou zajistit stabilitu cen v ekonomice, a přispět tak ke tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit a udržitelný ekonomický vývoj. ČNB usiluje o plnění uvedené úlohy v rámci měnově-politického režimu nazývaného „cílování inflace“. Rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení základních úrokových sazeb vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího nenaplnění. Změnami úrokových sazeb ovlivňuje centrální banka cenu peněz na trhu, a tím vyrovnává tlaky, které vychylují budoucí inflaci mimo stanovený inflační cíl. Výše základních úrokových sazeb pak ovlivňuje výši úrokových sazeb u hypotečních úvěrů.

D

Degresivní splácení

Hypoteční splátky (hyposplátky) jsou největší na začátku splácení úvěru a postupem času klesají. Degresivní hyposplátky, s ohledem na vyšší počáteční splátky, výrazně rychleji umořují jistinu (dlužnou částku), a proto také rychleji klesají i úroky. Tato forma splácení je vhodná například u starších žadatelů, u kterých je předpoklad poklesu příjmů. Bohužel banky s tímto zajímavým způsobem splácení příliš nepracují a nabízí zejména anuitní – tedy konstantní - výši hyposplátek.

Dluhová služba

Vyjadřuje poměr všech splátek klienta vůči jeho celkovým příjmům (např. čistý příjem činí 40.000,-- Kč; splátky úvěrů jsou 10.000,-- Kč; dluhová služba je 25 %). Některé banky při určování bonity posuzují výši dluhové služby domácnosti, nikoliv počet členů domácnosti a z toho plynoucí výše životního minima.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna bance (věřiteli) splatit poskytnutý úvěr včetně případných sankcí.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

2,49%

2,29%

2,44%

1,86%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Podporujeme

Chci poradit
1000 znaků vlevo